92 alfa-fetoproteín (AFP)

Diéty

Alfa-fetoproteín (AFP) je sérový embryonálny proteín produkovaný v gastrointestinálnom trakte embryonálnej pečene.

Analýza AFP v gynekológii

V gynekológii je analýza AFP jedným z hlavných markerov fetálnych patológií a chromozomálnych abnormalít v tehotenstve. Akékoľvek odchýlky vo vývoji plodu vedú k zvýšeniu hladiny AFP v krvi ženy.

Zároveň analýza AFP počas tehotenstva nie je veľmi informatívna, je potrebné označiť miesto s ultrazvukom na vylúčenie viacnásobných tehotenstiev, zjavných malformácií.

Tiež sa alfa fetoproteín v tehotenstve odporúča podávať v kombinácii s hormónmi, ako je hCG a voľný estriol. Tento trojitý test poskytuje príležitosť v komplexe vyhodnotiť riziká malformácií u plodu.

Zvyčajne sa hCG počas gravidity začína zvyšovať v prvých dňoch oplodnenia a zvyšuje sa každý ďalší deň. Táto štúdia pomáha vytvoriť tehotenstvo a prevziať jeho termín.

Aby krvný test na AFP počas tehotenstva bol spoľahlivý, je lepšie ho užívať od 14 do 20 týždňov (najlepšie 14-15 týždňov tehotenstva). Krv je podávaná na prázdny žalúdok ráno.

Hlavným cieľom prenatálneho skríningu je identifikovať tehotné ženy, ktorým hrozí riziko vzniku dieťaťa s chromozómovými abnormalitami a hrubými vývojovými poruchami.

U detí sa AFP nachádza v krvi až na dva roky, v tomto veku sa postupne znižuje na úroveň, ktorá nemá diagnostický význam.

Použitie výsledkov analýzy

V onkológii sa alfa-fetoproteín používa pri diagnostike gonád, rakoviny pečene. Ak je zvýšená v porovnaní s jednotkami normou, potom muži, môže to znamenať, testikulárne nádory, metastázy, ktoré sú typické pre vážne ochorenia u non-tehotné ženy. Pri liečbe alebo po odstránení nádoru sa hladina nádorového markera znižuje, čo znamená zlepšenie stavu pacienta.

Dešifrovanie analýzy vykonáva ošetrujúci lekár, ktorý berie do úvahy výsledky ďalších laboratórnych, inštrumentálnych štúdií na diagnostiku. Mala by sa stanoviť príčina jej výskytu a odchýlka od normy.

Laboratórium INVITRO vykoná vašu analýzu kvalitatívne, tu vám bude vysvetlené, čo zobrazuje prijaté údaje, koľko stojí za štúdium a aké testy sa tiež odporúčajú.

92, alfa-fetoproteín (AFP, alfa-fetoproteín)

AFP sa najskôr vyrobí v žĺtkovom vaku a potom od 5. týždňa vnútromaternicového rastu v pečeni a gastrointestinálnom trakte plodu. Vzťahuje sa na glykoproteíny s molekulovou hmotnosťou približne 70 000 Da. Polčas rozpadu je približne 5 dní.


AFP je štrukturálne podobný albumínu a plní podobné funkcie u plodu: udržiavanie onkotického fetálneho krvného tlaku; ochrana plodu pred imunitnou agresiou tela matky; väzba materských estrogénov atď.

Interpretácia výsledkov výskumu obsahuje informácie pre ošetrujúceho lekára a nie diagnóza. Informácie z tejto časti nemožno použiť na vlastnú diagnostiku a samoliečbu. Správna diagnóza sa vykoná lekárom s použitím výsledkov tohto prieskumu a potrebných informácií z iných zdrojov: anamnéza, výsledky iných prieskumov atď.


Opakované zvýšenie alebo nedostatočné zníženie môže naznačiť relapsu ochorenia alebo prítomnosť metastáz. V malígnych nádorov iných orgánov s metastázami do pečene AFP frekvencia môže byť zvýšená, až nie viac ako 500 U / ml, avšak u týchto pacientov je významne zvýšené hladiny CEA.

Kombinovaná definícia týchto dvoch nádorových markerov pomáha diferencovať primárny karcinóm pečene s jeho metastatickou léziou.


vyšetrovacích úrovní alfa-fetoproteínu môže byť použitý pre včasnú detekciu hepatocelulárneho karcinómu u vysoko rizikových skupín, teda u pacientov s cirhózou pečene chronickej HBsAg - pozitívna hepatitídy B, alebo u pacientov s deficitom alfa 1 antitrypsínu. Sérum u pacientov v tejto kategórii by malo byť testované na AFP dvakrát ročne.

 • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

až 2 pracovné dni

* Termín nezahŕňa deň užívania biomateriálu

Naliehavé po dobu 2 hodín. (pozri zoznam)

V tejto sekcii si môžete zistiť, koľko realizáciu výskumu vo vašom meste, prečítajte si popis testu a interpretácia tabuľke výsledkov. Výberom, kde majú byť testované, "Alfa-fetoproteínu (AFP, alfa-fetoproteínu)» v Biškeku a ďalších mestách v Rusku, nezabudnite, že analýza cien, náklady na prijatie biomateriáli postupy, metódy a načasovanie výskumu v krajských zdravotníckych úradov sa môžu líšiť.

92, alfa-fetoproteín (AFP, alfa-fetoproteín)

AFP sa najskôr vyrobí v žĺtkovom vaku a potom od 5. týždňa vnútromaternicového rastu v pečeni a gastrointestinálnom trakte plodu. Vzťahuje sa na glykoproteíny s molekulovou hmotnosťou približne 70 000 Da. Polčas rozpadu je približne 5 dní.


AFP je štrukturálne podobný albumínu a plní podobné funkcie u plodu: udržiavanie onkotického fetálneho krvného tlaku; ochrana plodu pred imunitnou agresiou tela matky; väzba materských estrogénov atď.

Interpretácia výsledkov výskumu obsahuje informácie pre ošetrujúceho lekára a nie diagnóza. Informácie z tejto časti nemožno použiť na vlastnú diagnostiku a samoliečbu. Správna diagnóza sa vykoná lekárom s použitím výsledkov tohto prieskumu a potrebných informácií z iných zdrojov: anamnéza, výsledky iných prieskumov atď.

92 alfa-fetoproteín (AFP, alfa-fetoproteín)

AFP sa najskôr vyrobí v žĺtkovom vaku a potom od 5. týždňa vnútromaternicového rastu v pečeni a gastrointestinálnom trakte plodu. Vzťahuje sa na glykoproteíny s molekulovou hmotnosťou približne 70 000 Da. Polčas rozpadu je približne 5 dní.


AFP je štrukturálne podobný albumínu a plní podobné funkcie u plodu: udržiavanie onkotického fetálneho krvného tlaku; ochrana plodu pred imunitnou agresiou tela matky; väzba materských estrogénov atď.

Interpretácia výsledkov štúdie obsahuje informácie pre ošetrujúceho lekára a nie diagnóza. Informácie z tejto časti nemožno použiť na vlastnú diagnostiku a samoliečbu. Správna diagnóza sa vykoná lekárom s použitím výsledkov tohto prieskumu a potrebných informácií z iných zdrojov: anamnéza, výsledky iných prieskumov atď.


Opakované zvýšenie alebo nedostatočné zníženie môže naznačiť relapsu ochorenia alebo prítomnosť metastáz. Pri malígnych nádoroch iných orgánov s pečeňovými metastázami sa môže hladina AFP zvýšiť na maximálne 500 U / ml, ale u týchto pacientov sa hladina CEA významne zvyšuje.

Kombinovaná definícia týchto dvoch nádorových markerov pomáha diferencovať primárny karcinóm pečene s jeho metastatickou léziou.


vyšetrovacích úrovní alfa-fetoproteínu môže byť použitý pre včasnú detekciu hepatocelulárneho karcinómu u vysoko rizikových skupín, teda u pacientov s cirhózou pečene chronickej HBsAg - pozitívna hepatitídy B, alebo u pacientov s deficitom alfa 1 antitrypsínu. Sérum u pacientov v tejto kategórii by malo byť testované na AFP dvakrát ročne.

Alfa-fetoproteín in vitro

92 alfa-fetoproteín (AFP, alfa-fetoproteín)

AFP sa najprv vyrába v žĺtkovom vaku a potom začína v 5. týždni vnútromaternicového rastu v pečeni a gastrointestinálnom trakte plodu. Vzťahuje sa na glykoproteíny, molekulová hmotnosť približne.

Obsah:

Polčas rozpadu je približne 5 dní.

Interpretácia výsledkov štúdie obsahuje informácie pre ošetrujúceho lekára a nie diagnóza. Informácie z tejto časti nemožno použiť na vlastnú diagnostiku a samoliečbu. Správna diagnóza sa vykoná lekárom s použitím výsledkov tohto prieskumu a potrebných informácií z iných zdrojov: anamnéza, výsledky iných prieskumov atď.

Opakované zvýšenie alebo nedostatočné zníženie môže znamenať recidívu ochorenia alebo prítomnosť metastáz. Pri malígnych nádoroch iných orgánov s pečeňovými metastázami sa môže hladina AFP zvýšiť na maximálne 500 U / ml, ale u týchto pacientov sa hladina CEA významne zvyšuje.

Kombinovaná definícia týchto dvoch nádorových markerov pomáha diferencovať primárny karcinóm pečene s jeho metastatickou léziou.

vyšetrovacích úrovní alfa-fetoproteínu môže byť použitý pre včasnú detekciu hepatocelulárneho karcinómu u vysoko rizikových skupín, teda u pacientov s cirhózou pečene chronickej HBsAg - pozitívna hepatitídy B, alebo u pacientov s deficitom alfa 1 antitrypsínu. Sérum u pacientov v tejto kategórii by malo byť testované na AFP dvakrát ročne.

Alfa-fetoproteín (AFP), krv

V pôrodníctve, v prenatálnej diagnóze - jeden z ukazovateľov celkového stavu plodu a pravdepodobnosti kongenitálnej patológie. V onkológii - marker alfa-fetoproteín-tvoriacich malígnych nádorov.

Glykoproteín s molekulovou hmotnosťou približne 70 kDa. Polčas je približne 7 dní. alfa-fetoproteín sa začína rozvíjať od 5. týždňa vnútromaternicového vývoja najskôr v žĺtkovom vaku, potom vo fetálnej pečeni. V 13. týždni vývoja plodu je hlavným proteínom jeho plazmy. V čase podania sa hladina alfa-fetoproteínu v krvi plodu znižuje a je približne 1% maximálnej hladiny. Počas prvého roka života sa hladina alfa-fetoproteínu približuje hodnotám typickým pre dospelých.

Alfa-fetoproteín je štrukturálne podobný albumínu a plní podobné funkcie u plodu. V materskej krvi prechádza tento proteín cez placentu a z plodovej vody. Výmena alfa-fetoproteínu medzi plodom a plodovou tekutinou a jej vstup do materskej krvi závisí od stavu obličiek, gastrointestinálneho traktu plodu a permeability placentárnej bariéry. V materskej krvi začína hladina AFP po 10. týždni tehotenstva stúpať a dosiahne maximum približne 30. týždeň, potom klesá.

Alfa-fetoproteín je nešpecifický marker stavu plodu. Odchýlky vývoja plodu (najmä otvorené defekty neurálnej trubice), spôsobí zvýšený výnos ovocie v plodovej vode plazme sa vzrastajúcim obsahom AFP v materskej krvi. Chromozomálne poruchy, ako napríklad Downov syndróm, sú sprevádzané poklesom hladiny AFP. V mnohých prípadoch, zmeny hladiny AFP spojená s prítomnosťou pôrodníckej patológie u matky. Preto stanovenie AFP v druhej polovici tehotenstva by malo byť vykonané v spojení s placentárnu hormónmi za účelom posúdenia stavu fetoplacentárnu systému a za sprievodu ultrazvuku, aby nedošlo k nesprávnemu výkladu pojmu tehotenstva, viacpočetného tehotenstva, zjavných malformácií. Určenie úrovne AFP v spojení s β

-HCG a voľný estriol je súčasťou takzvaného "trojitého testu", ktorý identifikuje riziko odchýlok vo vývoji plodu (vykonané medzi 15. a 22. týždňom tehotenstva).

Ďalšou dôležitou oblasťou použitia alfa-fetoproteínu je jeho použitie ako prídavného prídavného činidla. AFP sa označuje ako onkofetálne antigény. Sú to antigény asociované s nádormi, charakteristické pre normálne embryonálne tkanivá. U dospelých, ktoré sú zistené v krvi vo vysokej koncentrácii iba v rôznych druhoch regeneračných procesov, malígne alebo benígne proliferácie buniek, orgánov, v ktorých sú syntetizované v embrya. U dospelých najčastejšie zvýšenie AFP je následkom chronickej hepatitídy (30% pacientov zvýšenie je zvyčajne menší ako 10 krát v normálnom rozmedzí, ale niekedy až 25-násobné zvýšenie), hepatocelulárneho karcinómu (80-90% pacientov sú všeobecne viac ako 100 krát nad normou).

V malígnych nádorov iných orgánov s úrovňou pečeňovými metastázami AFP môže zvýšiť, až nie viac ako 500 U / ml, tieto pas cients zvyčajne značne zvýšené hladiny CEA. Definícia týchto dvoch nádorových markerov v ich kombinácii pomáha odlíšiť primárnu rakovinu pečene od jej metastatického poškodenia.

Zvýšenie alfa-fetoproteínu sa zaznamenáva v prítomnosti nádorov zárodočných buniek (približne 40% pacientov).

Referenčné hodnoty sú normou

Informácie týkajúce sa referenčných hodnôt ukazovateľov, ako aj zloženie ukazovateľov zahrnutých v analýze sa môžu mierne líšiť v závislosti od laboratória!

Alfa-fetoproteín (AFP, alfa-fetoproteín)

V gynekológii je jeden z hlavných markerov plodu počas sledovania tehotenstva. V onkológii - marker primárnej rakoviny pečene.

AFP sa najprv vyrába v žĺtkovom vaku a potom začína v 5. týždni vnútromaternicového rastu v pečeni a gastrointestinálnom trakte plodu. Vzťahuje sa na glykoproteíny, molekulová hmotnosť približne. Polčas rozpadu je približne 5 dní.

AFP je štrukturálne podobný albumínu a plní podobné funkcie u plodu: udržiavanie onkotického fetálneho krvného tlaku; ochrana plodu pred imunitnou agresiou tela matky; väzba materských estrogénov atď.

Obsah AFP v krvi matky sa začína zvyšovať od 10. týždňa tehotenstva, určuje sa maximálna koncentrácia a potom sa jeho obsah znižuje. Alfa-fetoproteín je nešpecifickým markerom stavu plodu. Abnormality vývoja plodu (najmä otvorené defekty neurálnej trubice) spôsobujú zvýšenie výťažku fetálnej plazmy do plodovej vody s nárastom obsahu v materskej krvi.

Chromozomálne poruchy, ako napríklad Downov syndróm, sú sprevádzané poklesom hladiny AFP.

V mnohých prípadoch, zmeny hladiny AFP spojená s prítomnosťou pôrodníckej patológie u matky. Preto stanovenie AFP v druhej polovici tehotenstva by sa malo uskutočniť v kombinácii s placenty hormóny, aby posúdila stav placenty systému a za sprievodu ultrazvukového vyšetrenia na vylúčenie nesprávneho určenie tehotenstva, viacpočetného tehotenstva zjavné vady (napr anencephaly). Stanovenie hladiny AFP v kombinácii s hCG a voľný estriol je súčasťou tzv triple test, ktorý odhalí riziko vzniku abnormalít plodu (konala sa v rozmedzí 15 až 20 týždňoch tehotenstva).

U dospelých je zvýšenie AFP najčastejšie v dôsledku chronickej hepatitídy, hepatocelulárneho karcinómu alebo nádorov zárodočných buniek.

+ pričom krv z žily: 160 rubľov

(termín nezahŕňa deň užívania biomateriálu)

Špeciálne školenie sa nevyžaduje. Odporúča sa odobrať krv skôr ako 4 hodiny po poslednom jedle.

Alfa-fetoproteín (AFP): v tehotenstve a ako marker, krvná norma a abnormality

Na diagnostiku rôznych chorôb sa skúmajú desiatky krvných indikátorov, ktoré nám umožňujú určiť dysfunkcie v tele nielen u dospelých a detí, ale aj vo fetálnej fáze vývoja plodu. Jedným z týchto markerov je AFP, ktorého hladina sa zvyšuje s malformáciami. Okrem toho AFP odráža prítomnosť určitých nádorov.

Prvýkrát bol v sére embryí a dospelých detekovaný alfa-fetoproteínový proteín americkými vedcami v prvej polovici minulého storočia. Bol nazývaný alfa-fetoproteín, pretože bol špecifický pre embryá.

Podrobnejšie štúdie vykonali ruskí biocíci z druhej polovice 20. storočia. Analýza rastu nádoru, sa zistilo, že prítomnosť AFP v sére u pacientov s rakovinou pečene, ktorý umožnil, aby ju nosiť v roku 1964 na nádorové markery tela. Bolo tiež zrejmé, že alfa-fetoproteín sa vytvára počas tehotenstva av určitých koncentráciách je jeho normálnym prejavom. Tieto štúdie sa stali prielomom v oblasti biochémie a boli zaregistrované v registri objavov ZSSR.

Profesor Tatarinov Yu S. navrhol test na AFP v sére, ktorý je stále jediný v diagnostike hepatocelulárneho karcinómu.

Dnes sa väčšina budúcich mamy zaujíma a s najväčšou pravdepodobnosťou chce vedieť o tomto ukazovateli, pretože jeho koncentrácia môže hovoriť o vážnej patológii a vývojových poruchách plodu. Pokúsme sa pochopiť, čo je AFP a ako interpretovať výsledky výskumu.

Vlastnosti a hodnota AFP pre organizmus

Alfa-fetoproteín je špeciálny proteín tvorený embryonálnymi tkanivami (žĺtkový vak, črevné bunky, hepatocyty). U dospelých sa v krvi nachádzajú iba stopy a u plodov je koncentrácia AFP významná, čo je dôsledkom funkcií, ktoré vykonáva. Vo vyvíjajúcom sa organizme je AFP podobný albumínu dospelých, viaže a nesie rôzne látky, hormóny, chráni tkanivá budúceho dieťaťa pred imunitným systémom matky.

Dôležitým schopnosť AFP je ich viazať na polynenasýtených mastných kyselín. sú potrebné tieto súčasti k vytvoreniu bunkovej membrány, syntézu biologicky účinných látok prostaglandínov, ale netvorí žiadne tkanivo embrya, ani v tele matky, a prijíma zvonku s potravinami, takže ich dodanie do požadovanej polohy závisí od konkrétnych nosných proteínov.

Dôležitým vplyvom na rast embrya by mal byť AFP prítomný v požadovanom množstve v súlade s termínom tehotenstva. V prvých štádiách vývoja plodu sa AFP syntetizuje žltým telom vaječníkov matky a už 13. týždňom gravidity sa jeho koncentrácia v krvi a plodovej tekutine stáva významnou.

Po položení pečeň a črevá na dieťa, ich bunky samy o sebe produkovať AFP pre vlastnú potrebu, ale veľké množstvo neho prechádza placentou a matky krv, tak tým, že v treťom trimestri tehotenstva, nanedele AFP stáva maximum a nastávajúca matka.

V čase narodenia dieťaťa začne jeho telo produkovať albumín, ktorý preberá funkcie fetálneho proteínu a koncentrácia AFP sa postupne znižuje počas prvého roka života. U dospelých je možné zistiť len stopy AFP a jeho zvýšenie naznačuje vážnu patológiu.

AFP - marker určený nielen v tehotenstve, ale aj v patológii vnútorných orgánov

Stanovenie AFP sa používa ako jedna z skríningových parametrov normálny priebeh tehotenstva, ktoré sa líšia pre rôzne anomáliách vývojové chyby, vrodené syndrómy. Bezprostredne treba poznamenať, že výsledok nie vždy presne indikuje prítomnosť alebo neprítomnosť patológie, a preto by sa hodnotenie jeho výkyvov malo vykonať v spojení s inými štúdiami.

U dospelých, neostré zvýšenie alfa-fetoproteínu zvyčajne indikuje porušenie pečene (cirhóza, hepatitída), významný prebytok normy ukazuje malignity. Rakovinové bunky s vysokým stupňom malignity môžu nadobudnúť nielen vonkajšiu podobnosť s embryonálnymi, ale aj funkčné vlastnosti. Vysoký titr AFP sprevádza nízke diferencované a embryonálne nádory pečene, vaječníkov, prostaty.

Ani štádium nádoru alebo jeho rastu hodnota alebo žiadny vplyv na stupeň zvýšenia AFP, to znamená agresívne nádory môžu byť sprevádzané významný nárast menšie množstvo proteínu, skôr než ďalšie diferencovaného karcinómu. Avšak sa ukázalo, že asi polovica pacientov s rakovinou pečene majú zvýšené AFP aj 1-3 mesiace pred výskytom symptómov nádoru, čo umožňuje používať túto analýzu ako skríningu u predisponovaných jedincov.

Keď je potrebné určiť AFP a ako sa to robí

Hlavné indikácie pre stanovenie hladiny AFP v sére sú:

 • Podozrenie z prenatálnej patológie: chromozomálne choroby, poruchy vývoja mozgu, malformácie iných orgánov.
 • Vylúčenie rakoviny pečene a diagnostika metastáz iných rakovín v pečeni.
 • Vylúčenie nádorov pohlavných orgánov (teratóm, germín, rakovina nízkej kvality).
 • Monitorovanie účinnosti protinádorovej liečby pred a po nej.

Stanovenie alfa-fetoproteínu sa vykonáva s ochoreniami pečene (cirhóza, hepatitída), keď existuje vysoké riziko rakoviny. U takýchto pacientov môže analýza pomôcť včasnej diagnostike novotvaru. Treba poznamenať, že pri skríningu nádorov vo všeobecnosti nie je tento test vhodný z dôvodu nešpecifickosti, takže sa vykonáva iba v prípade podozrenia na určité typy rakoviny.

V tehotenstve sa test AFP uvádza ako skríningová štúdia vykonaná počas obdobia zvýšenia jej hladiny u ženy - medzi 15 a 21 týždňami. Ak na začiatku tehotenstva pacient podstúpil amniocentézu alebo biopsiu chorionických vil, potom musí tiež kontrolovať hladinu AFP.

Absolútne indikácie na stanovenie AFP u tehotnej ženy sú:

 1. Krvné manželstvo;
 2. Prítomnosť geneticky určených chorôb rodičmi a blízkymi príbuznými;
 3. Deti už v rodine s genetickými abnormalitami;
 4. Prvé narodenie po 35 rokoch veku;
 5. Prijímanie toxických liekov alebo rádiologické vyšetrenie očakávanej matky v počiatočných štádiách tehotenstva.

Príprava na analýzu

Určenie koncentrácie prípravku AFP je veľmi jednoduché. Pred plánovaným výskumom potrebujete:

 • Odmietnuť vziať drogy späť;
 • V predvečer analýzy nejíte mastné, vyprážané a slané jedlá, nepite alkohol, posledné jedlo - najneskôr deväť večer;
 • Na niekoľko dní na obmedzenie silnej fyzickej námahy, vrátane zdvíhania hmotnosti;
 • Ráno ísť na analýzu na prázdny žalúdok, ale môžete piť viac ako pohár vody;
 • Fajčiari by nemali fajčiť aspoň pol hodiny pred analýzou.

Ráno skúmajú asi 10 ml žilovej krvi, bielkovina sa stanoví pomocou enzýmovej imunoanalýzy. Výsledok môže závisieť od niektorých faktorov, o ktorých by odborník i pacient mali vedieť:

 1. Zavedenie monoklonálnych protilátok a veľkých dávok biotínu mení hladinu proteínu, ktorý sa má určiť;
 2. U predstaviteľov rasy Negroid je fetálny proteín väčší ako priemerná norma, v Mongoloidoch - menej;
 3. Diabetes mellitus závislý od inzulínu u budúcej matky spôsobuje pokles AFP.

V prípade tehotnej ženy musia byť prísne dodržané určité pravidlá. Takže je potrebné presne určiť trvanie tehotenstva a úroveň AFP, prijateľnú v tomto období. Odchýlky od normy pri absencii iných príznakov patológie zo strany plodu nemôžu byť presným znakom defektu, to znamená, že sú možné falošne pozitívne alebo falošne negatívne výsledky. Na druhej strane, fluktuácie proteínov nad rámec normálnych hodnôt naznačujú zvýšené riziko patológie - predčasný pôrod, fetálna hypotrofia atď.

Norma alebo patológia?

Norma koncentrácie alfa-fetoproteínu v krvi závisí od veku, pohlavia, tehotenstva u ženy. U detí do jedného roku je vyšší ako u dospelých, ale postupne znižuje, a dievčatá bol viac ako u chlapcov, a to iba po dobu jedného roka koncentrácia je nastavená na rovnakú hodnotu pre obe pohlavia. U dospelých by ich počet nemal prekročiť stopové koncentrácie, inak to bude patológia. Výnimku tvoria budúce matky, ale v určitých limitoch majú aj zvýšenie AFP.

V gravidite je AFP zvýšená podľa obdobia tehotenstva. V prvom trimestri je jeho koncentrácia až do 15 medzinárodných jednotiek v mililitroch krvi, potom sa postupne zvyšuje a dosiahne maximálnu hodnotu v 32. týždni ME.

Tabuľka: Miera tehotenstva v AFP týždenne

U netehotných sa táto úroveň AFP považuje za normálnu:

 • Novorodenci (do 1 mesiaca) - 0,5-IU / ml;
 • Novorodenca - 0,5-IU / ml;
 • Deti do jedného roku: chlapci - do 23,5 IU / ml, dievčatá - do 64,3 IU / ml;
 • U detí po roku, dospelých mužov a netehotných žien, je norma rovnaká - nie viac ako 6,67 IU / ml.

graf úrovne AFP v závislosti od veku a rôznych chorôb

Stojí za zmienku, že norma môže závisieť od spôsobu stanovenia proteínu v sére. Použitie niektorých automatických analyzátorov znamená nižšie normálne hodnoty AFP, ktoré sú zvyčajne oznámené jednak laboratórnym technikom, jednak ošetrujúcim lekárom.

Ak AFP nie je normálne...

Zvýšená AFP krvi naznačuje možnú patológiu, ako napríklad:

 1. Tumory - hepatocelulárny karcinóm, nádory zárodočných buniek semenníkov, teratomy, metastatické ochorenie pečene a niektoré lokalizácie rakoviny (žalúdka, pľúc, prsníka);
 2. Ne-nádorová patológia pečene - cirhóza, zápalový proces, poškodenie alkoholu, chirurgické zákroky na pečeni (napríklad resekcia laloku);
 3. Porušenie hemostázy a imunity (kongenitálna imunodeficiencia, ataxia-telangiektázia);
 4. Patológia v pôrodníctve - vývojové anomálie, hrozba predčasného pôrodu, viacnásobné tehotenstvo.

U gravidných žien sa AFP hodnotí na základe tehotenstva a ďalších štúdií (ultrazvuk, amniocentéza). Ak existujú príznaky patológie na ultrazvuku, pravdepodobnosť zmeny AFP je vysoká. Súčasne izolovaný nárast tohto proteínu nie je dôvodom paniky, pretože analýza by sa mala analyzovať spolu s ďalšími výsledkami budúcej matke.

Existujú prípady, kedy je žena ignoruje zvýšené AFP a odmietli postupy, ako je prieskum amniocentéza alebo odberu choriových klkov, a neskôr sa narodí zdravé dieťa. Na druhej strane niektoré zlozvyky nemusia spôsobovať kolísanie tohto indikátora. V každom prípade je štúdia AFP súčasťou skríningového programu o tehotenstve, preto je potrebné ho určiť tak či onak a potom čo urobiť - žena sa spolu s doktorkou konzultácií žien rozhodne.

Zvýšený AFP spolu s dokázaná pomocou ultrazvuku ťažkým postihnutím často vyžadujú potratu preto, že plod môže pred narodením zomrieť, alebo sa narodí životaschopná. Vzhľadom na nedostatok špecifickosti a jasne stanovený vzťah medzi počtom AFP a malformáciami, iba tento ukazovateľ nemôže byť zámienkou na žiadne závery. Zvýšený AFP, spolu s defektmi nervovej trubice, sa pozoruje len u 10% tehotných žien, zvyšok žien porodí zdravé deti.

Tak môže byť AFP dôležitým ukazovateľom a dokonca jedným z prvých príznakov patológie, ale v žiadnom prípade jediným, malo by byť vždy doplnené inými štúdiami.

V pôrode môže krvný test pre AFP nepriamo indikovať takéto malformácie plodu ako:

 • Odchýlky od nervového systému - absencia mozgu, rozdelenie stavcov, hydrocefalus;
 • Poruchy močového systému - polycystóza, aplázia obličiek;
 • Pupočná kýla, defekty brušnej steny;
 • Porušenie tvorby kostného tkaniva, osteodysplázia;
 • Intrauterínny teratóm.

Znakom problémov môže byť nielen nárast, ale aj pokles úrovne AFP, ktorý sa pozoruje, keď:

 1. Chromozomálna patológia - Downov syndróm, Edwards, Patau;
 2. Intrauterinná smrť plodu;
 3. Prítomnosť obezity v budúcej matke;
 4. Porušenie tvorby placenty je cirhóza.

Vychádzajúc z uvedených možných prejavov zmien v úrovni AFP je zrejmé, že zvýšenie a zníženie takejto dávky by malo byť príležitosťou na dôkladnú pozornosť pacienta a vyžaduje si ďalšie vyšetrenie.

V prípade kolísania AFP u mužov a non-tehotné ženy Lekár na prvom mieste, má podozrenie, rakovinu a pečeňovej patológiu, takže ďalší skúšky: krvné testy na nádorové markery, pečeňových enzýmov, ultrazvuk brucha, sú menovaní poradenstvo špecialistov (urológ, onkológ, hepatológ).

Možnosti aplikácie AFP

Pozornosť na AFP je dôsledkom nielen ako markera pre rôzne ochorenia, ale aj možnosti jeho použitia ako terapeutického činidla. Je známe, že alfa-fetoproteínu zvyšuje tvorbu fibroblastov v spojivovom tkanive stimuluje apoptózu (programovanú bunkovú deštrukciu modifikovaný), zabraňuje viazanie vírusových častíc na lymfocyty a protilátok z telesných buniek.

APP sa používa ako liek, ak:

 • Diabetes mellitus;
 • Autoimunitná patológia (tyreoiditída, artritída, myasténia gravis, reumatická karditída atď.);
 • Bronchiálna astma;
 • Myóm maternice;
 • Urogenitálne infekcie;
 • trombóza;
 • Roztrúsená skleróza;
 • Ulcerózna lézia čreva.

Okrem toho je potrebné poznamenať, že prípravky AFP sú schopné zvýšiť potenciu a tiež priaznivo ovplyvniť pokožku, takže sa používajú v kozmeteológii.

Príkladom lieku založeného na alfa-fetoproteíne je alfetín, vyvinutý ruskými vedcami, ktorý úspešne absolvoval klinické skúšky a už bol zaregistrovaný ako terapeutické činidlo. Má dobrý imunomodulačný účinok, znižuje aktivitu autoimunitných reakcií, pomáha pri liečbe rakoviny, zatiaľ čo dávku chemoterapie možno znížiť.

Alphetin je vyrobený z fetálneho (fetálneho) AFP, získaného z potkanického séra. Zriedené suché liečivo sa injikuje do svalu alebo intravenózne tak počas liečby, ako aj pri prevencii mnohých ochorení.

Alfa-fetoproteín je dôležitým ukazovateľom zdravotného stavu, preto keď lekár uvidí potrebu analýzy, nemali by ste to odmietnuť. V prípade, že koncentrácia proteín odlišný od normy - to nie je dôvod na paniku, pretože množstvo ňom hovorí nielen o zlu plodu alebo zhubných nádorov, ale aj zápal a úplne neškodné.

Vďaka včasnému zisteniu skutočnosti zmeny AFP v arzenál špecialistu budú nielen ďalšie vysoko presné metódy vyšetrenia, ale aj všetky možné spôsoby liečenia mnohých chorôb. Použitie liekov na základe AFP prináša úspešnejšiu liečbu širokej škály ochorení a dáva nádej na liečbu mnohým pacientom.

92 alfa-fetoproteín (AFP)

Alfa-fetoproteín (AFP) je sérový embryonálny proteín produkovaný v gastrointestinálnom trakte embryonálnej pečene.

Analýza AFP v gynekológii

V gynekológii je analýza AFP jedným z hlavných markerov fetálnych patológií a chromozomálnych abnormalít v tehotenstve. Akékoľvek odchýlky vo vývoji plodu vedú k zvýšeniu hladiny AFP v krvi ženy.

Zároveň analýza AFP počas tehotenstva nie je veľmi informatívna, je potrebné označiť miesto s ultrazvukom na vylúčenie viacnásobných tehotenstiev, zjavných malformácií.

Tiež sa alfa fetoproteín v tehotenstve odporúča podávať v kombinácii s hormónmi, ako je hCG a voľný estriol. Tento trojitý test poskytuje príležitosť v komplexe vyhodnotiť riziká malformácií u plodu.

Zvyčajne sa hCG počas gravidity začína zvyšovať v prvých dňoch oplodnenia a zvyšuje sa každý ďalší deň. Táto štúdia pomáha vytvoriť tehotenstvo a prevziať jeho termín.

Aby krvný test na AFP počas tehotenstva bol spoľahlivý, je lepšie ho užívať od 14 do 20 týždňov (najlepšie dni tehotenstva). Krv je podávaná na prázdny žalúdok ráno.

Hlavným cieľom prenatálneho skríningu je identifikovať tehotné ženy, ktorým hrozí riziko vzniku dieťaťa s chromozómovými abnormalitami a hrubými vývojovými poruchami.

U detí sa AFP nachádza v krvi až na dva roky, v tomto veku sa postupne znižuje na úroveň, ktorá nemá diagnostický význam.

Použitie výsledkov analýzy

V onkológii sa alfa-fetoproteín používa pri diagnostike gonád, rakoviny pečene. Ak je zvýšená v porovnaní s jednotkami normou, potom muži, môže to znamenať, testikulárne nádory, metastázy, ktoré sú typické pre vážne ochorenia u non-tehotné ženy. Pri liečbe alebo po odstránení nádoru sa hladina nádorového markera znižuje, čo znamená zlepšenie stavu pacienta.

Dešifrovanie analýzy vykonáva ošetrujúci lekár, ktorý berie do úvahy výsledky ďalších laboratórnych, inštrumentálnych štúdií na diagnostiku. Mala by sa stanoviť príčina jej výskytu a odchýlka od normy.

Laboratórium INVITRO vykoná vašu analýzu kvalitatívne, tu vám bude vysvetlené, čo zobrazuje prijaté údaje, koľko stojí za štúdium a aké testy sa tiež odporúčajú.

Všeobecné odporúčania pre prípravu na výskum nájdete tu >>.

 • prenatálna diagnostika vrodených anomálií plodu (defekt nervovej trubice, Downov syndróm).
 • sledovanie priebehu ochorenia, predklinická diagnostika metastáz a hodnotenie účinnosti liečby primárneho hepatocelulárneho karcinómu, ako aj malígnych nádorov semenníkov, trofoblastických nádorov, chorioepitelióm;
 • detekcia metastáz v pečeni;
 • Skríningové štúdie ohrozených skupín (pacienti s cirhózou pečene s chronickou HBs-pozitívnou hepatitídou alebo u pacientov s deficienciou alfa1 antitrypsínu).
 • 0 dní - 1 mesiac - 0,;
 • 1 mesiac - 12 mesiacov - 0,5 - 23,5.
 • 0 dní - 1 mesiac - 0,;
 • 1 mesiac - 12 mesiacov - 0,5-64,3.

Dospelí muži a netehotné ženy: 0,90 až 6,67.

92, alfa-fetoproteín (AFP, alfa-fetoproteín)

AFP sa najprv vyrába v žĺtkovom vaku a potom začína v 5. týždni vnútromaternicového rastu v pečeni a gastrointestinálnom trakte plodu. Vzťahuje sa na glykoproteíny, molekulová hmotnosť približne. Polčas rozpadu je približne 5 dní.

AFP je štrukturálne podobný albumínu a plní podobné funkcie u plodu: udržiavanie onkotického fetálneho krvného tlaku; ochrana plodu pred imunitnou agresiou tela matky; väzba materských estrogénov atď.

Interpretácia výsledkov výskumu obsahuje informácie pre ošetrujúceho lekára a nie diagnóza. Informácie z tejto časti nemožno použiť na vlastnú diagnostiku a samoliečbu. Presná diagnóza dá lekára, s využitím výsledkov tohto obsledovani¤ a relevantných informácií z iných zdrojov: anamnézu, výsledky ďalších výskumov, atď

Alfa-fetoproteín in vitro

Dobrý deň, urobil som analýzu AFP vo firme Invitro. Výsledok je 7,47 pri pomere pre netehotné ženy na 6,67. Preto sa v analýze nezhoduje hviezdička, že "výsledok presahuje referenčné hodnoty". Prečo?

Drahá Catherine! Keďže úroveň AFP pre tehotné a netergantné ženy je odlišná a forma s výsledkom analýzy neindikuje prítomnosť alebo neprítomnosť tehotenstva, potom symbol * nie je umiestnený a výsledok štúdie sa hodnotí na základe anamnézy. Pri absencii tehotenstva sa v somatickom patológii (hepatitída rôznych etiológií, príjem alkoholických nápojov) spravidla prejavuje mierny nárast hladiny tohto markera rakoviny. Ak chcete zistiť funkciu pečene, odporúčam vám vykonať biochemický krvný test pozdĺž profilového čísla 57, vykonať ultrazvuk orgánov brušnej dutiny. Pre viac informácií o cenách za výskumov a prípravy na ne možno nájsť na webových stránkach InVitro sekciách Laboratórne: "Analýza a ceny" a "Výskum Profily", ako aj telefonicky (jediné referenčného laboratória InVitro). Podľa výsledkov analýz môžu konzultovať lekára laboratórnej diagnostiky určiť ďalšie taktika Online Lab InVitro v "Free porady s lekárom."

Alfa-fetoproteín (AFP, alfa-fetoproteín)

popis

V gynekológii je jeden z hlavných markerov plodu počas sledovania tehotenstva. V onkológii - marker primárnej rakoviny pečene.

Príprava

Výskum je žiaduce vykonávať na prázdny žalúdok.

Všeobecné odporúčania pre prípravu na výskum nájdete tu

svedectvo

 • prenatálna diagnostika vrodených anomálií plodu (defekt nervovej trubice, Downov syndróm).
 • monitorovanie priebehu ochorenia, predklinická diagnostika metastáz a hodnotenie účinnosti liečby primárneho hepatocelulárneho karcinómu, ako aj malígnych nádorov semenníkov, trofoblastických nádorov, chorioepitelióm;
 • detekcia metastáz v pečeni;
 • Skríningové štúdie ohrozených skupín (pacienti s cirhózou pečene s chronickou HBs-pozitívnou hepatitídou alebo u pacientov s deficienciou alfa1 antitrypsínu).

Interpretácia výsledkov

Alternatívne jednotky merania: ng / ml.

Prekladové jednotky: ng / ml x 0,813 ==> Ud / ml.

Dospelí muži a netehotné ženy: 0,90 až 6,67.

Krvný test na AFP (alfa-fetoproteínový test)

Alfa-fetoproteínu (AFP) - proteín látka sa syntetizuje v pečeňových bunkách a tkanivách vyvíjajúceho gastrointestinálneho traktu tvorí plod. Je to prekurzor albumínu.

AFP označuje jeden z prvých identifikovaných a potvrdených príbuzných.

Kedy je priradená analýza AFP?

 • diagnostika rakoviny pečene (hepatoblastóm a hepatocelulárna rakovina);
 • dynamické monitorovanie liečby onkologickej patológie;
 • proces liečby nádorov vznikajúcich z embryonálnych embryonálnych buniek;
 • včasná detekcia malformácií plodu;
 • pozorovanie rozvíjajúceho sa dieťaťa počas tehotenstva.

Venujte pozornosť: príčina zvýšeného AFP v krvi dospelých ešte nebola objasnená. Štúdie Národnej knižnice medicíny neurčili účasť tohto markera rakoviny na akejkoľvek funkcii tela.

Hodnoty analýzy sa používajú v diagnostickom komplexe pri vyšetrovaní tehotných žien. Umožňuje vám podozrenie na poruchy vnútromaternicového vývoja budúceho dieťaťa.

Analýza sa používa aj u pacientov s podozrením na onkologické procesy pečene a mužských pohlavných žliaz. rakovina semenníkov poskytuje zvýšený obsah AFP v 60-70% prípadov sa existujúci patológiou - najmä v neskorších fázach s existujúcimi metastázami.

Analýza AFP v tehotenstve: miery a abnormality

Hlavná funkcia alfa-proteínu je ochranná. Je to on, ktorý zabraňuje agresívnemu vplyvu imunity tehotnej ženy na vyvíjajúci sa organizmus dieťaťa. Markerový proteín sa podieľa na prevencii imunologickej rejekcie. AFP tiež vykonáva transportnú funkciu u plodu a vykonáva prenos kyslíka.

Východiskovým zdrojom tohto markera je žlté telo umiestnené v tkanivách vaječníkov. Po 5 týždňoch tehotenstva začne novovzniknutý organizmus dieťaťa začať s AFP izoláciou

Po narodení dieťaťa a dosiahnutí jedného roka života dosiahne ukazovateľ AFP hodnotu dospelého. Rôzne metódy definujú rôzne normy, ktoré sa musia brať do úvahy pri dešifrovaní hodnôt.

Viac informácií o dôležitosti posúdenia úrovne AFP v tehotenstve a dešifrovanie analýzy tehotných žien získate sledovaním tohto videozáznamu:

Fyziologické štandardy obsahu AFP

Fyziologické indexy AFP boli zistené v krvnom rozmedzí od 10 ng / ml do 8 IU / ml.

Na prepočítanie výsledkov ng / ml v IU / ml sa vzorka používa:

V prípade opačného prekladu hodnôt sa uplatňuje tento vzorec:

Pre štandardizáciu index a bola zavedená analýza variance hodnoty MoM (násobky mediánu - angl.) Alebo stredná multiplicita indikátor - priemerné hodnoty hodnoty markeru, ktorý je charakteristický pre určitú dobu normálny (ASC).

MoM umožňuje porovnať hodnoty analýzy vykonanej počas tehotenstva v rôznych časoch a tiež použiť údaje z rôznych laboratórií.

Za normálnych okolností je úroveň AFP v rozmedzí 0,5-2,5 MoM.

Získané údaje sa môžu meniť v závislosti od použitých biochemických metód.

Existujú dva spôsoby určenia:

Pre použitú štúdiu:

 • kvapalná časť krvnej plazmy alebo séra;
 • tekutina medzi pohrudnicou (pleurálnym);
 • ascitická (odobratá z brušnej dutiny);
 • cystický obsah;
 • žlč;
 • tekutina umiestnená v maternicovej dutine (amnióza).

Niektoré funkcie AFP analýzy

Štúdia by sa mala opakovane použiť na monitorovanie procesu v dynamike. Stanovenie AFP by sa malo kombinovať s analýzou obsahu iných príbuzných.

Dôležité: Alfa-fetoproteín sa má užívať len v jednej laboratóriu, a to pomocou jednej metódy.

Treba vždy pripomenúť, že prítomnosť zvýšených hodnôt AFP nemôže byť nezávislým spôsobom diagnostiky možného malígneho nádoru. Za týmto účelom sa používajú spoľahlivé a overiteľné metódy. Nádorové markery by mal upozorniť iba lekárom, ktorí v prípade potreby vymenovať pacientka CT, MRI, ultrazvuk, histologické štúdie.

Aké patologické stavy sú sprevádzané zvýšenou hladinou AFP

Indexy AFP sa zvyšujú, keď:

 • zhubné nádory pečene, žlčníka a kanálikov;
 • neoplazmy pankreatického tkaniva;
 • rakovina žalúdka, hrubé črevo;
 • malígnych procesov v tkanivách bronchopulmonálneho systému;
 • pri rakovine pohlavných žliaz mužov a žien (semenníky a vaječníky);
 • metastázy nádorov v iných orgánoch.

Zvýšenie AFP poskytujú ne-onkologické procesy:

 • cirhózne zmeny v pečeni;
 • akútna, latentná (latentná) a chronická infekčná hepatitída;
 • chronický alkoholizmus v štádiu II, pri ktorom je funkcia pečene vážne narušená;
 • s chronickými ochoreniami pečene a žlčových systémov, čo vedie k rozvoju syndrómu chronického zlyhania pečene.

Dôležitým kritériom pre rozvoj chorôb je zvýšenie AFP v pôrodníckej a gynekologickej praxi.

 • viacnásobný variant tehotenstva;
 • nekrotické procesy pečeňového tkaniva u vyvíjajúceho sa dieťaťa (pod vplyvom vírusových ochorení);
 • malformácií plodu, čo vedie k tvorbe anencephaly (absencia mozgových hemisfér, mäkkých tkanív hlavy a kostí), defekty (rázštep) chrbtice, vzhľadu pupočnej prietrže, zlyhanie obličiek, dieťa, defektné tvorbou svalov a aponeurózy brušnej steny vyvíjajúceho sa plodu;
 • iné varianty patologických vývojových porúch.

Dôvody na zníženie úrovne AFP

Pri niektorých ochoreniach je možné zníženie obsahu alfa-fetoproteínu. Do tohto stavu vedú patologické procesy u tehotnej ženy. Zníženie pozadia AFP môže nastať, keď:

 • vývoj Downovho syndrómu u dieťaťa;
 • malformácie sprevádzané oneskoreným vývojom;
 • intrauterinná smrť plodu;
 • počiatočný potrat;
 • "Falošné" tehotenstvo;
 • bublinový drift (bublinovitý rast chorionických vilí);

Upozorňujeme: v tehotenstve AFP je definovaná ako dodatočná metóda pri výkonovom prenatálnom skríningu, nevyhnutne na pozadí základných diagnostických postupov.

Alexander Lotin, lekársky pozorovateľ

Celkom 10,536 zobrazených dnes

Analýza proteínov alfa

V krvi každej osoby existuje veľa základných prvkov, ktoré sú zodpovedné za určité špecifické funkcie. Okrem všetkých známych červených krviniek, leukocytov a krvných doštičiek (ktoré musia vždy zachovať svoju numerickú rovnováhu) obsahuje aj hormóny, proteíny a ďalšie zložky. Všetci majú určitú normu o svojej úrovni a zvýšenie alebo zníženie bude znamenať určité odchýlky. Dnešná téma bude venovaná AFP. Dozviete sa, čo to je, aký je jeho pôvod, povolené obsahové normy a príčiny odchýlok v analýze.

Čo znamená táto trojpísmenová skratka AFP? Za ním leží alfa fetoproteín, čo je proteín. Jeho rastúci význam v krvi zaznamenávajú ženy v tehotenstve a u ľudí s určitými ochoreniami vrátane rakoviny.

V prírodných podmienkach sa pozoruje zvýšenie indexu AFP u dievčat počas tehotenstva, pretože tento proteín sa syntetizuje v tkanivách plodu a je mimoriadne dôležitý pre dieťa.

Vykazuje sa krvný test na alfa-fetoproteín:

 • Na diagnostiku a kontrolu liečby a jej účinnosť v primárnom štádiu rakoviny pečene;
 • Diagnostikovať a kontrolovať liečbu a jej účinnosť v germinogénnych nádoroch;
 • Pacienti s vysokým rizikom rakoviny pečene;
 • Pacienti s diagnózou cirhózy pečene, sledujú vývoj patologického procesu a zabraňujú malígnym bunkám v tele;
 • V tehotenstve na včasné zistenie malformácií u plodu;
 • Monitorovať stav plodu, ako sa vyvíja.

Norma analýzy

Alfa-proteín (tak sa stále môže nazývať AFP) v krvi dospelého zdravého človeka je vždy prítomný. Norma u mužov a žien mimo tehotenstva je až 10 (ng / ml). Existuje ďalšia jednotka merania - ME / ml a v tomto prípade normálna hodnota klesne na 8.

Zvýšenie AFP je najčastejšie známkou nádorových ochorení, ako sú:

 • Primárna rakovina pečene (ide o hepatoblastóm alebo hepatocelulárny karcinóm);
 • Rakovina vaječníkov alebo semenníkov.

Tiež zvýšenie hladiny alfa fetoproteínu môže naznačovať:

 • Metastázy v pečeni;
 • Bronchogénny karcinóm;
 • Rakovina prsníka;
 • Rakovina žalúdka;
 • Rakovina hrubého čreva;
 • Rakovina pankreasu.

V prípade, že nárast proteín AFP bol dočasný, možno znamenia benígne ochorenie, ako je mastný adenóm pečene alebo hepatické cysty, nodulárna hyperplázia pečene, cholecystitída, cholelitiáza, alebo v dôsledku aktívnej regenerácii pečene, ktorá je potrebná na obnovu orgánu vzhľadom k účinku antibakteriálne a protivírusové drogy.

Analýza tehotenstva

Alfa fetoproteín je špecifický proteín embrya, čo znamená, že je produkovaný bunkami žĺtkového vaku alebo pečene plodu. Jeho hodnota je veľmi dôležitá, pretože pre neformovaný organizmus pôsobí AFP:

 • Prostriedok na prepravu bielkovín a tukov z tela matky, potrebný pre rast a vývoj budúceho dieťaťa;
 • Belk, ktorá syntetizuje surfaktant, ktorý obklopuje alveoly pľúc tak, aby dieťa dýchalo po narodení;
 • Ochranný mechanizmus pre plod z negatívnych účinkov materských hormónov (estrogénov);
 • Prvok, ktorým fetálne cievy udržujú normálny krvný tlak a umožňujú im žiť v maternici a správne sa rozvíjať.

Ale najdôležitejšou funkciou alfa proteínu je, keď materinský imunitný systém začne odmietať embryo, pretože pre telo to je cudzí orgán. AFP pomáha zvyknúť si na plod a znižuje prirodzenú imunosupresiu materského organizmu a zabraňuje spontánnemu potratu.

V moderných životných podmienkach sa často začali narodiť deti s abnormálnym vývojom a genetickými mutáciami v tele. Pokiaľ ide o otázku plodne spolupracoval najlepší vedci na celom svete, ponúkla vnútromaternicové metód prenatálnej diagnostiky, umožňujúci v ranej fáze tehotenstva identifikovať patológiu a zabrániť narodenia postihnutých detí, ktorá bude pokračovať, mučil seba a obťažujúce príbuzní.

Po prvýkrát sa takáto analýza ukazuje dievčaťu počas prvého trimestra. Najlepšie je to vykonať v desiatom až jedenástom týždni. Správnosť správnosti výsledkov je viac ako 90%, ale spoľahlivosť analýzy je vždy potvrdená ultrazvukom, analýzou hCG, amniocentézou atď.

Striktívnejšia je analýza AFP v situáciách, v ktorých:

 • Dieťa bolo počaté krvnými príbuznými;
 • Žena už mala dieťa s vadou alebo dedičnou patológiou;
 • Prvé tehotenstvo sa stalo až po 35 rokoch;
 • Ženské organizmy boli nepriaznivo ovplyvnené jedom, žiarením alebo inými fyzikálnymi faktormi;
 • V tomto páre už boli prípady mŕtvo narodených alebo potratov;
 • Pár bol predtým považovaný za neplodný;
 • Žena bola liečená silnými liekmi tesne pred alebo po oplodnení;
 • Niektorí rodičia majú genetickú mutáciu alebo dedičnú patológiu;
 • Bolo vykonané rané rádiografické vyšetrenie.

Krev na analýzu pre alfa proteín sa odoberie z žily, dosť desať mililitrov materiálu. Aby sa zabezpečilo, že výsledky nie sú falošné, krátko pred postupom by sa malo začať pripravovať. Za dva týždne musíte prestať užívať akékoľvek lieky, pretože prítomnosť ich zložiek v krvi môže skresľovať výsledok. 24 hodín pred testom musíte prejsť na svetlo, nie na tučné jedlo, ktoré vylučuje vyprážané, slané a korenené jedlá, rovnako ako alkoholické nápoje. Počas posledných 48 hodín by ste mali udržiavať emočný pokoj a telesný odpočinok. Nemôžete sa venovať tvrdej práci, telesnej výchove a dokonca aj všeobecnému upratovaniu. Večera pred dňom analýzy by mala byť najneskôr deväť večer. V laboratóriu sa dostanete na prázdny žalúdok, môžete použiť čistú čistú vodu, ale nie viac ako jednu pohár.

Miera AFP počas tehotenstva v týždni je uvedená v tabuľke:

Alfa-fetoproteín (pečeň)

Kód na formulári: 8.1. Čas výkonu: 1 deň

 • Krvná žila 200

popis

Je dôležité mať na pamäti, že mierne zvýšenie hladiny markerov rakoviny v krvi je možné pri benígnych procesoch a zápalových ochoreniach orgánov. teda detekcia zvýšeného obsahu jedného alebo druhého prídavného lieku nie je základom diagnostiky rakoviny, ale slúži ako ospravedlnenie pre dôkladné vyšetrenie pacienta.

Osobitná príprava na štúdium sa nevyžaduje. Je potrebné dodržiavať všeobecné pravidlá prípravy na výskum.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE PRÍPRAVU VÝSKUMU:

1. U väčšiny štúdií krv sa odporúča užívať ráno medzi 8 a 11 hodín na lačno (medzi posledným jedlom a krv musí byť najmenej 8 hodín, voda môže byť opitý ako obvykle), deň pred študijné svetla večeru s obmedzením príjem tučných jedál. Pri testoch na infekciu a núdzových štúdiách je prípustné darovať krv 4-6 hodín po poslednom jedle.

2. POZOR! Osobitné pravidlá pre prípravu sérii testov: prísneho pôstu po 12 do 14 hodín rýchlo, mali by ste darovať krv na G-17, profil lipidov (cholesterolu, celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, LDL cholesterolu, VLDL-cholesterolu, triglyceridov, lipoproteín (a), apolipoproteín A1, apolipoproteín B); glukózový tolerančný test sa vykonáva ráno na prázdny žalúdok po 12-16 hodinách nalačno.

3. V predvečer štúdie (do 24 hodín) vylúčte alkohol, intenzívnu fyzickú aktivitu, užívajte lieky (podľa dohody s lekárom).

4. 1-2 hodiny pred doručením krvi, aby ste sa zdržali fajčenia, nepijte šťavy, čaj, kávu, môžete piť ešte vodu. Odstráňte fyzický stres (beh, rýchle lezenie po schodoch), emocionálny vzrušenie. 15 minút pred tým, ako sa odporúča krv odpočívať, uklidnite.

5. Nedávajte krv na laboratórne vyšetrenia ihneď po fyzioterapii, inštrumentálnych vyšetreniach, röntgenových a ultrazvukových vyšetreniach, masáži a iných lekárskych procedúrach.

6. Pri monitorovaní laboratórnych parametrov v dynamike sa odporúča vykonať opakované štúdie za rovnakých podmienok - v jednej laboratóriu na odber krvi v rovnakej dennej dobe,

7. Krv na výskum je potrebné vykonať pred začiatkom užívania liekov alebo nie skôr ako 10-14 dní po ich vysadení. Na posúdenie kontroly účinnosti liečby akýmkoľvek liekom je potrebné vykonať štúdiu 7-14 dní po poslednom podaní lieku.

Ak užívate lieky, oznámte to svojmu lekárovi.

Predchádzajúci Článok

Hepatitída C a Angelina Jolie

Nasledujúci Článok

Prečo moč veľmi silne vonia?